Antwoord op de vragen van het lid Van der Plas over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 18-10-2021
Documentdatum 15-10-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener C.A.M. van der Plas
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Dieren

Publicaties