Wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Criminaliteit
  • Strafrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 10-11-2021
Documentdatum 11-11-2021

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-544.pdf