Besluit van 25 mei 2022, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 12-06-2022
Documentdatum 13-06-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties