Besluit van 9 november 2022 tot wijziging van onder andere het Toetsbesluit PO in verband met enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs (Besluit doorstroomtoetsen po)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 30-11-2022

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 9 november 2022 tot wijziging van onder andere het Toetsbesluit PO in verband met enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs (Besluit doorstroomtoetsen po)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-480.pdf