34861, nr. J - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Omschrijving

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Brief van de minister van J&V met de beleidsreactie op de evaluatie van de PNR-wet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Luchtvaart
  • Terrorisme
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-11-2021
Documentdatum 12-11-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties