Besluit van 7 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer van de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 13-07-2021
Documentdatum 14-07-2021
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • Verzekeringen

Publicaties