35049, nr. X - Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma; Brief van de initiatiefnemers met de aankondiging van een novelle en met het verzoek de behandeling en de stemming over het initiatiefwetsvoorstel aan te houden

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-05-2022
Documentdatum 12-05-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties