Besluit van 6 december 2022 tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verhoging van de maximale inhouding op het minimumloon voor de betaling van de zorgpremie van de werknemer door de werkgever die hiertoe is gemachtigd door de werknemer

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 09-12-2022
Onderwerp Verzekeringen

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 6 december 2022 tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verhoging van de maximale inhouding op het minimumloon voor de betaling van de zorgpremie van de werknemer door de werkgever die hiertoe is gemachtigd door de werknemer

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-496.pdf