34453, nr. X - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal proefprojecten Wkb dat is afgerond

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-11-2021
Documentdatum 01-11-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties