Besluit maatregelen kunststof drankflessen

Omschrijving

Het besluit wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Afval
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 24-04-2020
Documentdatum 24-04-2020

Het bevat de volgende wijzigingen:

  • het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van kunststof drankflessen;
  • aanpassingen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen.

Publicaties