Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker'

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 26-09-2022
Documentdatum 26-09-2022
Onderwerp Gezondheid en preventie

Publicaties