Besluit op Wob-verzoek over ontbrekende natuurvergunning van Schiphol

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol van de periode 1 oktober 2021 tot en met 9 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 01-08-2022
Documentdatum 20-07-2022

Publicaties