Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

Omschrijving

Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ziekten en behandelingen
Documentsoort Rapport
Geldig van 08-12-2021
Document creatiedatum 30-11-2021
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Coronavirus COVID-19

Publicaties