Besluit op Wob-verzoek over Wet Beroep leraar en lerarenregister

Omschrijving

De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 1 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over documenten die geleid hebben tot toevoeging van artikelen aan de Wet Beroep leraar en lerarenregister.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 05-11-2018
Documentdatum 05-11-2018
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties