Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers

Omschrijving

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer. De wet zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-06-2022
Documentdatum 28-06-2022
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen.

  • Uitbreiding informatieverplichting;
  • Kosteloze scholing;
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.

Publicaties