IBI-Nieuwsbrief nummer 86

Omschrijving

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 23-10-2018
Documentdatum 23-10-2018
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

In deze brief:

 • Begrotingsbehandeling BZK
 • Macrobudget gebundelde uitkering participatiewet
 • Stand van zaken
 • Oproep praktijkvoorbeelden gebruik data sociaal domein
 • Voortgang evaluatie verdeelmodellen sociaal domein
 • Kamerbrief verantwoording 2017 door gemeenten
 • Commissie BBV
 • Website commissie BBV
 • Notitie
 • Aardgaslozewijken
 • Sport spuc
 • Rechtmatigheidsverklaring
 • BOFV/ BOWOZ.
 • Herinnering workhop SiSa voor starters
 • Informatie voor derde
 • Aanlevermomenten Iv3
 • Financiële kengetallen gepubliceerd
 • Provinciale IV3-middag
 • ADR-review SiSa 2017
 • SiSa 2018
 • Verantwoordinglijst 2018
 • Nieuwe conceptversies documentatie SiSa 2018

Publicaties