Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Omschrijving

Minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 18-03-2019
Document creatiedatum 17-03-2019
Onderwerp
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Publicaties