K Defensiematerieelbegrotingsfonds - Rijksjaarverslag 2021

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk K van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 18-05-2022
Documentdatum 18-05-2022
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties