Aangewezen ontwikkelingslanden voor 2018 op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Omschrijving

Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2018.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 26-04-2017
Documentdatum 26-04-2017

Publicaties