Inclusie-interventies bij de Rijksoverheid in beeld

Omschrijving

Onderzoek naar inclusie-interventies die in de praktijk zijn ingezet binnen de Rijksoverheid. Binnen de verschillende ministeries en organisatieonderdelen wordt een veelheid aan interventies ingezet om inclusie te bevorderen. Inclusie-interventies bij de Rijksoverheid in beeld (PDF | 98 pagina's | 2,2 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 15-03-2023
Documentdatum 01-03-2023
Onderwerp Gelijke behandeling op het werk

Publicaties