Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022

Omschrijving

In artikel 52h van de Mijnbouwwet staat dat de NAM verplicht is om binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de staatssecretaris en de inspecteurgeneraal der mijnen te sturen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 22-11-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties