Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

Omschrijving

Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 23-10-2023
Documentdatum 23-10-2023
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties