Beslisnota bij Kamervragen over bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Scheepvaart
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 09-01-2023
Documentdatum 12-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties