Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie VWS bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad - Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over verlenging levensduur Nederlandse Sportraad.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Recreatie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 05-01-2021
Document creatiedatum 01-10-2020
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties