Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Gezondheid en preventie

Publicaties