Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend

Omschrijving

Het rapport bevat een wetenschappelijke review van de kernpunten van het voornemen van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij toekomstige besluitvorming over ruimtruimtelijke ordening.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Water
  • Bodem
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Bodem en ondergrond

Publicaties