Kamerbrief met reactie op amendement Van der Graaf over studentenwelzijn

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) om extra middelen te reserveren voor studentenwelzijn. Hij geeft het amendement Oordeel Kamer. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022

Publicaties