Antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW

Omschrijving

Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW:  wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning wijziging van de Algemene Ouderdomswet  enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Begroting
  • Ouderen
  • Ondernemen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Onderwerp
  • Prinsjesdag: Belastingplan 2023
  • AOW
  • Koopkracht

Publicaties