Besluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn(EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018

Omschrijving

Het besluit gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering  van het Klimaatakkoord.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Klimaatverandering
  • Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 08-10-2021
Documentdatum 08-10-2021
Onderwerp Duurzame energie

Publicaties