Toezichtsrapport - De gegevensverstrekking door de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum - Rapport

Omschrijving

In dit toezichtsrapport staat de gegevensverstrekking door de AIVD centraal die de basis heeft gevormd voor het handelen van andere overheidsinstanties jegens het Cornelius Haga Lyceum en personen betrokken bij de school

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Rapport
Geldig van 06-12-2019
Document creatiedatum 20-11-2019

Publicaties