Kamerbrief bij Staat van de infrastructuur van RWS en ProRail en Prognoserapport Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

Omschrijving

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportages 'Staat van de Infrastructuur' over het jaar 2021 van ProRail en Rijkswaterstaat (RWS). Zij bespreken beide rapporten in de Kamerbrief. Ook sturen zij het prognoserapport 'Vervanging en Renovatie 2022' en enkele kaarten over toekomstige grootschalige werkzaamheden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Rail- en wegverkeer
  • Openbaar vervoer
  • Water
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp
  • Scheepvaart en havens
  • Wegen
  • Openbaar vervoer (ov)

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: rapportages-staat-van-de-infrastructuur-van-rijkswaterstaat-en-prorail-en-prognoserapport-vervanging-en-renovatie-rijkswaterstaat.pdf