Besluit op Wob-verzoek over aanvragen International Tax Center (ITC) Leiden

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over documenten gewisseld tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over de bij de NVAO ingediende aanvragen van International Tax Center Leiden tot accreditatie van twee opleidingen en het erkennen als rechtspersoon hoger onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-09-2020
Documentdatum 17-09-2020

Publicaties