Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

Omschrijving

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IenW) presenteert het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Ze gaat onder meer in op de zienswijzenprocedure die 11 januari 2019 start en 6 weken duurt.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-12-2018
Documentdatum 14-12-2018
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties