Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Natuur en milieu
  • Energie
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-10-2022
Documentdatum 21-10-2022
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties