Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving

Deze notitie is een handreiking, die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 30-03-2020
Documentdatum 20-03-2020
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties