Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving

Deze notitie is een handreiking, die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Geldig van 30-03-2020
Document creatiedatum 20-03-2020
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Let op: dit is een oude versie van de notitie rechtmatigheid. De meest recente versie is gepubliceerd.

Publicaties