Decembercirculaire provinciefonds 2022

Omschrijving

De decembercirculaire 2022 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn. Decembercirculaire provinciefonds 2022 (PDF | 30 pagina's | 5,7 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 21-12-2022
Documentdatum 21-12-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties