Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Omschrijving

Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting. De handreiking is samengesteld door verschillende organisaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 05-10-2022
Documentdatum 05-10-2022
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties