Toekomstbeeld: Naar een flexibel en effectief asielsysteem

Omschrijving

Partners in de asielketen werken gezamenlijk aan een flexibeler en effectiever asielsysteem. Hoe dit asielsysteem eruit komt te zien leest u in dit informatieblad.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Migratie
  • Migratie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 17-06-2020
Documentdatum 17-06-2020
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties