Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Stoffen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-06-2023
Documentdatum 06-06-2023
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Gevaarlijke stoffen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-voorhangprocedure-besluit-tot-invoering-van-een-register-voor-zeer-zorgwekkende-stoffen.pdf