Antwoorden vragen 2e termijn WGO Water 21 november 2022

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen uit de 2e termijn van het Wetgevingsoverleg (WGO) Water van 21 november 2022. De Tweede Kamerleden Van Esch (PvdD) en Koekkoek (Volt) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022

Publicaties