Jongeren met (risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt - Zichtbaar en zelfstandig maken

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-10-2019
Documentdatum 08-04-2019
Onderwerp
  • Participatiewet
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties