Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiële steun KLM

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiële steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezondheidsrisico's
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 01-03-2022
Documentdatum 17-02-2022
Onderwerp
  • Coronavirus: financiële regelingen
  • Luchtvaart

Publicaties