Bestuurlijke werkafspraken Bonaire 2022-2023

Omschrijving

Bestuurlijke werkafspraken Bonaire gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-07-2022
Documentdatum 16-06-2022
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties