Afschrift brief NZA over impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

Omschrijving

Afschrift van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de minister van VWS over de impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiĆ«nten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties