Werken in de prostitutie in Nederland – wie mag wat wanneer?

Omschrijving

In de prostitutiebranche in Nederland werken veel buitenlandse prostituees. Niet altijd is voor een ieder duidelijk wie er in Nederland mogen werken en onder welke voorwaarden. Deze publicatie biedt u hierover informatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-03-2015
Documentdatum 20-03-2015
Onderwerp Prostitutie

Gesproken versie van deze brochure

Publicaties