Besluit op Wob-verzoek om informatie over de Nam te Assen

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Nam te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 03-10-2019
Documentdatum 27-09-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties