Instructie reiskostenvergoeding ophalen rechtsbewijzen

Omschrijving

Circulaire bedoeld voor gemeenten over de reiskostenvergoeding die in Nederland ingeschreven Oekraïense ontheemden kunnen krijgen, als zij van en naar (sticker)locaties van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reizen voor het ophalen van rechtsbewijzen. Dit is een bewijs dat men een bepaalde tijd in Nederland mag wonen en werken.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Internationale betrekkingen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 19-09-2022
Documentdatum 19-09-2022
Onderwerp Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Publicaties