Factsheet Compensatieregeling Voogdij en 18+ - Jeugdhulpbudget voogdij en 18+

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 19-06-2020
Documentdatum 19-06-2020
Onderwerp Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ ingericht.

De compensatieregeling 2021 (op basis van gemaakte kosten in 2019) is per heden opengesteld.

De inhoud en procedure van de compensatieregeling voogdij/18+ staat in de Factsheet Compensatieregeling Voogdij en 18+, die u op deze pagina kunt downloaden. Download daarbij ook gelijk de Aanleverinstructies compensatieregeling Voogdij en 18+, waarin we tips geven en ervaringen naar aanleiding van de vorige ronde delen.

Het format kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar compensatieregeling@minvws.nl.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2020. Compensatie wordt bij decembercirculaire 2020 geĆ«ffectueerd.

Publicaties