Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad

Omschrijving

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 12 en 13 december 2022 in Brussel. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp
  • Landbouw en tuinbouw
  • Natuur en biodiversiteit
  • Visserij

Publicaties